Masal Nedir?

Masal Nedir?

17/05/2023 0 Yazar: Pedagog Ercüment Eşsiz

Masal, geleneksel olarak sözlü veya yazılı olarak aktarılan, genellikle hayali ve fantastik öğelerle dolu hikayelerdir. Masallar, çoğunlukla çocuklara anlatılan veya okunan, öğretici ve eğlendirici nitelikte metinlerdir. Ancak bazı masallar, yetişkinlere yönelik derin anlamlar ve alegorik mesajlar içerebilir.

Masallar, dünyanın farklı kültürlerinde ve dillerinde benzer özelliklere sahip olabilir. Bir masal genellikle belirli bir hikaye yapısını takip eder. Başlangıç, gelişme ve sonuç olmak üzere üç temel bölümden oluşur. Masallar genellikle olağanüstü karakterler, büyülü nesneler ve fantastik olaylar içerir.

Masallar, insanlara önemli değerler, ahlaki öğütler ve yaşam dersleri verme amacı güdebilir. Örneğin, masallar dürüstlük, yardımseverlik, sabır, cesaret gibi değerleri vurgulayabilir veya kötülüğün sonunda cezalandırıldığına dair bir mesaj verebilir. Masallar, hayal gücünü geliştirme, empati kurma ve dil becerilerini geliştirme gibi faydalar sağlar.

Dünyaca ünlü masal yazarları arasında Hans Christian Andersen, Charles Perrault ve Grimm Kardeşler gibi isimler bulunmaktadır. Masallar, kültürel mirasın bir parçası olarak günümüzde hala popülerdir ve birçok çocuk kitabı, film ve diğer medya formatlarında canlı tutulmaktadır. Ülkemizde ise, Keloğlan Masalları, Dede Korkut Masalları ve Nasreddin Hoca masal ve fıkraları çok bilinen masallardandır.

Masalların Özellikleri Nelerdir?

Masallar, geleneksel olarak sözlü veya yazılı olarak aktarılan kurgusal hikayelerdir. Aşağıda masalların genel özelliklerini bulabilirsiniz;

Hikaye anlatımı: Masallar, bir başlangıç, gelişme ve sonuç aşamalarını içeren bir hikaye yapısına sahiptir. Genellikle bir problem veya zorlukla başlar, ana karakterlerin bu sorunu çözmek için çabalamaları ve sonunda bir sonuca ulaşmalarıyla son bulur.

Hayal gücü ve fantastik unsurlar: Masallar, gerçeküstü veya fantastik unsurlar içerebilir. Büyülü varlıklar, sihirli nesneler veya olağanüstü olaylar masalların yaygın unsurları arasındadır. Bu unsurlar genellikle masalın merkezinde yer alır ve hikayenin gelişimini etkiler.

Kurgusal karakterler: Masallar, genellikle kurgusal karakterlerin etrafında döner. Kahramanlar, kötü karakterler ve yan karakterler gibi farklı karakter tipleri masallarda sıkça yer alır. Bu karakterler genellikle sembolik veya alegorik bir anlam taşıyabilirler.

Öğretici mesajlar: Masallar genellikle bir öğretici veya ahlaki mesaj taşır. Bu mesajlar, dinleyicilere veya okuyuculara değerler, erdemler veya yaşam dersleri sunabilir. Masallar, insanların hayatta karşılaşabilecekleri zorlukları aşma yollarını öğretme amacı taşıyabilir.

Nükteli dil: Masallar, bazen mizahi veya nükteli bir dil kullanır. Kelimelerin oyunları, tekrarlamalar ve çeşitli üsluplar, masalları keyifli ve eğlenceli hale getiren öğelerdir.

Kuşaklar arası iletişim: Masallar, bir nesilden diğerine aktarılarak kuşaklar arası iletişimi sağlar. Sözlü masallar, geleneksel olarak bir anlatıcının ağız yoluyla aktardığı hikayelerdir. Yazılı masallar ise kitaplar aracılığıyla yayılır.

Evrensel temalar: Masallar, kültürler ve toplumlar arasında benzerlik gösteren evrensel temalara sahiptir. İyilik ve kötülük, cesaret, sadakat, adalet, sevgi gibi temalar masallarda sıkça işlenir. Bu temalar, insan deneyimlerine ve duygularına hitap eder.

Elbette, masallar farklı kültürlerde ve zamanlarda farklı özellikler gösterebilir. Ancak yukarıdaki özellikler, genel olarak masalların ortak niteliklerini yansıtmaktadır.

Konuyla ilgili ayrıca, “Eğitici Masallar” başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.