Masal İle Fabl Arasındaki Farklar

Masal İle Fabl Arasındaki Farklar

20/05/2023 0 Yazar: Pedagog Ercüment Eşsiz

Masal, genellikle hayalî olayları, karakterleri ve yerleri anlatan, kurgusal bir hikâyedir. Masallar, geleneksel olarak çocuklara anlatılan ve onlara değerleri, ahlaki dersleri ve hayal gücünü beslemeyi amaçlayan öykülerdir. Ancak masallar, sadece çocuklara değil, yetişkinlere de keyifli bir okuma deneyimi sunabilir.

Masallar genellikle fantastik veya sihirli öğeler içerir ve olaylar gerçekçi olmayabilir. Masallar, prensler, prensesler, cadılar, periler, devler, ejderhalar gibi karakterlerle doludur. Aynı zamanda masallar, insanların içsel güçlerini, dürüstlüğü, cesareti ve iyilikseverliği temsil eden kahramanların yolculuklarını anlatır.

Masalların birçoğu kuşaktan kuşağa aktarılarak gelmiştir ve farklı kültürlerde farklı varyasyonlara sahiptir. Örneğin, “Keloğlan”, “Kırmızı Başlıklı Kız”, “Uyuyan Güzel” gibi popüler masallar çeşitli kültürlerde bilinir ve sevilir.

Masallar, eğlenceli ve hayal gücünü harekete geçiren öğeleriyle çocukların dil becerilerini, duygusal gelişimini ve yaratıcılığını destekler. Aynı zamanda masallar, değerleri anlatarak, doğru ile yanlışı ayırt etmeyi öğreten öğretici bir rol oynar.

Fabl Nedir?

“Fabl” ise, genellikle insanlara bir ders veya ahlaki bir değer sunan kısa, hayali hikayeleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Fabllar genellikle hayvanlar, bitkiler veya nesneler aracılığıyla anlatılır ve temelde ahlaki veya pratik bir mesaj iletilmek amacıyla yazılır. Fabllar genellikle çocuklar için yazılır, ancak her yaştan insan tarafından da okunabilir.

Fabl, bilinen en eski edebi türlerden biridir ve birçok kültürde bulunan örneklerine rastlanır. Eski Yunan, Hint, Arap ve Avrupa geleneklerinde popüler olan fabllar, Ezop’un fabllarıyla en iyi bilinir. Ezop, MÖ 6. yüzyılda yaşamış bir köledir ve fablları öğüt verici hikayeler ve alegoriler şeklinde sunarak insanlara dersler vermek istemiştir.

Fabllar, hayvan karakterlerin insan özellikleriyle donatıldığı ve bu karakterlerin yaşadığı olaylar aracılığıyla bir mesajın aktarıldığı basit bir anlatım tarzına sahiptir. Fabllar genellikle dürüstlük, sabır, sadakat, çalışkanlık gibi ahlaki değerleri vurgular ve okuyuculara veya dinleyicilere bu değerleri hatırlatmayı amaçlar.

Örnek olarak, “Kurbağa ile Öküz” fablını ele alalım: Fabl, büyük bir öküzün gölgesinde serinlemeye çalışan bir kurbağayı anlatır. Kurbağa, daha büyük olmak ve daha iyi hissetmek istediği için öküzün yanına gelir. Ancak öküz, kurbağayı küçümser ve ona gölgesini paylaşmayı reddeder. Kurbağa, hırslarının sonucunda ölür ve fablın sonunda okuyucuya “kendine yetinmeyi bilmek” gibi bir ders verilir.

Fabllar, kısa olmaları ve basit bir dil kullanmaları nedeniyle eğitim amaçlı olarak da sıklıkla kullanılır. Daha karmaşık kavramları basitleştirerek anlatır ve insanlara önemli hayat dersleri sunarlar.

Masal İle Fabl Arasındaki Fark

Masal ve fabl, iki farklı türde edebi eserdir ve genellikle halk hikayeleri olarak bilinirler. İkisi arasında bazı önemli farklılıklar vardır. Masal ile fabl arasındaki temel farkları şu şekilde sıralayabiliriz;

Anlatım Amacı: Masallar, genellikle eğlendirici veya fantastik bir hikaye anlatmak amacıyla kullanılır. Masalların temel özelliği, olayların gerçekçi olmayan bir şekilde işlenmesidir. Masallarda doğaüstü olaylar, sihirli yaratıklar ve mucizeler sıkça yer alır. Fabl ise genellikle insanlara bir ders vermek veya ahlaki bir değeri aktarmak amacıyla kullanılır. Fabllar, genellikle hayvanlar, bitkiler veya nesnelerin insan özellikleriyle donatıldığı hikayelerdir.

Karakterler: Masallarda genellikle kahramanlar, prensesler, ejderhalar gibi fantastik karakterler yer alır. Fabllarda ise hayvanlar veya nesneler, insan özellikleriyle donatılmış karakterler olarak karşımıza çıkar. Bu karakterler, genellikle insan davranışlarını temsil eder ve bir ders verme amacı taşırlar.

Hikaye Yapısı: Masallar genellikle karmaşık ve uzun hikayelerdir. Bir masalda, kahraman genellikle bir dizi zorluğun üstesinden gelerek sonunda mutlu bir sona ulaşır. Fabl hikayeleri ise daha kısa ve odaklıdır. Fabllarda, genellikle bir sorun ortaya çıkar ve hikaye boyunca bu sorun üzerinde bir ders verilir. Fablların sonuçları genellikle öğretici ve ahlaki bir mesaj içerir.

Öğretici Mesaj: Masalların genellikle açık bir öğretici mesajı yoktur. Okuyucular, masallardan kendi yorumlarını çıkarır ve hikayenin ardında gizlenmiş anlamları keşfederler. Fabllar ise açık bir öğretici mesaj içerir. Fablın sonunda genellikle bir öğüt veya ahlaki bir ders verilir. Bu ders, okuyucunun hikayeden bir değer veya öğrenme çıkarabilmesi için belirgin bir şekilde sunulur.

Bu temel farklılıklar göz önüne alındığında, masalların daha fantastik ve eğlendirici bir amaca hizmet ettiği, fablların ise daha ahlaki ve öğretici bir amaca hizmet ettiği söylenebilir. Her ikisi de farklı yönleriyle edebi eserlerin zenginliğini sunar ve okuyuculara farklı deneyimler sağlar.