Fabl Özellikleri Ve Türleri

Fabl Özellikleri Ve Türleri

03/05/2023 0 Yazar: Pedagog Ercüment Eşsiz

“Fabl”, hayal ürünü bir hikaye veya anlatıdır. Bu tür hikayelerde gerçekçilik önemli değildir, genellikle masalsı, fantastik veya absürt öğeler içerebilirler. Fabllar, bir öğretici veya ahlaki mesaj içerebilir ve genellikle hayvanlar gibi insan dışı karakterleri kullanarak bu mesajları iletmeye çalışırlar.

Özellikle çocuk edebiyatında popüler olan fabllar, insanların davranışlarını ve ilişkilerini anlamalarına yardımcı olabilir ve bu nedenle eğitim ve öğretim amaçları için sıkça kullanılır. Fabl türü, özellikle Antik Yunan ve Roma dönemlerinde popüler olmuş ve daha sonraki yüzyıllarda da birçok yazar tarafından kullanılmıştır. En ünlü fabl yazarlarından biri Aesop’tur. Ayrıca, Jean de La Fontaine, Ivan Krylov, George Orwell ve Reynard the Fox hikayeleriyle tanınan diğer fabl yazarları arasındadır.

Aesop’un “Tavşan ve Kaplumbağa”, La Fontaine’in “Karga ve Tilki”, Krylov’un “Kurt ve Kuzu” fablları, bu türe verilebilecek en meşhur örneklerdendir.

Fablların Özellikleri Nelerdir?

Hayvan veya insan karakterler: Fablın en belirgin özelliği, genellikle hayvan veya insan karakterlerin yer almasıdır. Bu karakterlerin özellikleri, genellikle insan özelliklerini taşırlar. Örneğin, bir kedi zeki veya bir kurt açgözlü olabilir

Öğretici mesaj: Fablın temel amacı, bir öğretici mesaj vermektir. Bu mesaj, okuyucuya bir davranış biçimi veya ahlaki bir değer öğretmek için kullanılır. Örneğin, “Ağustos Böceği ile Karınca” fablının mesajı, çalışmanın önemidir.

Basit dil: Fabllar genellikle basit bir dil kullanırlar. Bu, her yaştan okuyucunun anlamasına olanak tanır.

Kısa ve öz: Fabllar genellikle kısa öyküler veya şiirler olarak yazılırlar. Bu, okuyucunun hızlı bir şekilde okuyup anlamasına olanak tanır.

Farklı kültürlerde yer alması: Fabllar, farklı kültürlerde ve dillerde bulunabilir. Ayrıca, bu türün hikayeleri, birçok ülkede anlatılagelmiştir.

Fabl Türleri

Fabl türü zamanla değişmiş ve birçok alt türe ayrılmıştır. Ancak, genel olarak fabllar aşağıdaki türlere göre sınıflandırılır;

Hayvan fablları: En yaygın fabl türüdür. Bu fabllarda, hayvanlar karakterler olarak kullanılır ve insan özellikleri sergilerler. Örneğin, “Karga ile Tilki” ve “Kurt ile Kuzu” gibi fabllar bu kategoriye girer.

İnsan fablları: Bu türde, insan karakterler kullanılır. Ancak, bu karakterler genellikle gerçek kişilerden ziyade hayal ürünüdür. Örneğin, “Saatçi ile Kedisi” gibi fabllar bu kategoriye girer.

Bitki fablları: Bu türde, bitkiler karakterler olarak kullanılır. Bu fabllar, çevre ve doğal kaynakların korunması gibi konulara odaklanabilir. Örneğin, “Sonsuz Orman” gibi fabllar bu kategoriye girer.

Mitolojik fabllar: Bu türde, mitolojik yaratıklar ve tanrılar kullanılır. Bu fabllar, mitolojik hikayelerdeki karakterlerin insan özelliklerini taşıyarak, insan davranışları hakkında mesaj verir. Örneğin, “Hermes ile Aslan” gibi fabllar bu kategoriye giren fabllardır.

Doğaüstü varlık fablları: Doğaüstü varlıkların yer aldığı ve insan davranışlarına veya doğal yaşama ilişkin konulara ilişkin öğütler veren fabllar.

Mistik fabllar: Genellikle mistik ve filozofik mesajlar taşıyan, fantastik unsurların yer aldığı fabllar.

Eğitici fabllar: Genellikle çocuklar için yazılmış ve hayatın farklı alanlarına ilişkin öğütler veren fabllar.

Bu alt türler, birçok farklı ülke ve kültürde farklı şekillerde ifade edilebilir ve bunlara özgü yerel özellikler ve anlatım tarzları olabilir.

Bülbülü Kafesten Kurtaran Karga” sitemizde yer alan ve fabl türüne dahil olabilecek bir masaldır.